ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Επωνυμία: SUNRISE IKE

Διακριτικός Τίτλος: SUNRISE
ΑΦΜ: 801087776
Δραστηριότητα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Κωδικός Δραστηριότητας: 68201000
ΑΡ.ΓΕΜΗ 148786509000
Τηλέφωνο: 2106610242
Διεύθυνση:  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 82,ΤΚ 18535,ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΟΥ: Ά ΠΕΙΡΑΙΑ
Κωδικός ΔΟΥ: 1201
Ημ.Έναρξης: 11/01/2019